Ceník výkonů

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

Položka
Cena
Vyšetření pro řidičský průkaz 400 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz 150 Kč
Vyšetření sportovce 150 Kč
Podrobný výpis z dokumentace 200 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 475 Kč
Administrativní úkon 10 min. 100 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu200 Kč
Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky 300 Kč
Bodové hodnocení školního úrazu 200 Kč
Injekce/očkování na žádost pacienta 150 Kč
Vyšetření pro úřad práce 100 Kč
Vyšetření před přijetím na vysokou školu 100 Kč
Aplikace náušnic 200 Kč
Potvrzení letního tábora, školy v přírodě 150 Kč
Potvrzení přihlášky+ vyšetření do mateřské školy, střední a vysoké školy 150 Kč